fashion-tails | קול גירל : ורד אמיר | מרץ 2020

אני והבית שלי מתארחים אצל לובה שרגא ❥ 
כאן תוכלו לקרוא את הכתבה המלאה

מגזין החיים הטובים | מרץ 2020

לקריאת הכתבה המלאה במגזין לחצי כאן (עמ' 52-50)

ראיון אישי | "תצאו בחוץ"